Katalog globálního rozvojového vzdělávání

Cílem tohoto online katalogu je představit materiály pro globálně-rozvojové vzdělávání (GRV). Zvláštní důraz klademe na publikace, které se zabývají fair trade (spravedlivým obchodem). Považujeme ho jednak za vhodný výukový nástroj pro globálně-rozvojové vzdělávání. Zároveň je Ekumenická akademie součástí koordinační skupiny kampaně Fairtradové školy, na kterých se výuka fair trade podporuje. Tento katalog není nicméně určen jen školám zapojeným do kampaně, ale vyučujícím všech základních a středních škol, kteří mají zájem o zahrnování GRV a MKV do výuky.

Tento materiál vznikl v rámci projektu Global Fairness – školy jako činitelé změny. Českým partnerem projektu je Ekumenická akademie, vydavatel tohoto katalogu. 

  1. Úvod
  2. Globální rozvojové vzdělávání
  3. Co je fair trade
  4. Klimatická změna
  5. Hodnocení GRV materiálů
  6. Klimatická snídaně
  7. Seznam programů GRV
  8. Další odkazy

e-max.it: your social media marketing partner