Ohlédnutí za konferencí Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje

Ohlédnutí za konferencí Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje

18. 5. 2017

Po menší odmlce se vracíme k únorové konferenci Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje.

Cílem konference bylo nahlédnout téma udržitelného rozvoje z genderové perspektivy. Přizvali jsme expertky a experty z oblastí genderu, rozvoje, klimatu a udržitelnosti. Byli to zástupci a zástupkyně akademické obce, nevládních organizací, ale i veřejných institucí. Na konferenci byla poprvé veřejně představena studie Gender a energetika, kterou zpracoval Sociologický ústav AV ČR na objednávku Heinrich Böll Stiftung.

Řečnice a řečníci a jejich příspěvky:

Jak žijí ženy globálního Jihu a proč by nás měly zajímat a inspirovat - Ondřej Horký-Hlucháň, Ústav mezinárodních vztahů, expert na rozvoj

Jak naše životy ovlivňuje klimatická změna - Milan Smrž, Eurosolar, expert na klimatickou změnu

Vybraná témata z českého výzkumu Gender a energetika - Romana Marková Volejníčková, Sociologický ústav AV ČR, Heinrich Böll Stiftung

Podpora vyššího zastoupení žen v politice k udržitelnějšímu rozvoji ve městech - Veronika Šprincová, Fórum 50 %, genderová expertka

Cíle udržitelného rozvoje a jejich význam v rámci ČR - Michal Broža, Informační centrum OSN

Rovnost žen a mužů jako součást udržitelného rozvoje - Jana Smiggels Kavková, Česká ženská lobby

Gender mainstreaming jako efektivní nástroj udržitelnosti ve městech a obcích - Monika McGarrell Klimentová, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 

Prohlédněte si fotografie z konference.


e-max.it: your social media marketing partner