DSC03760 upr mal

Naše kampaň oslovila 1510 dětí v pražských i mimopražských školách.

29. 10. 2018

V polovině října jsme slavili Světový den potravin. Naší kampaně se zúčastnily školy převážně z Prahy a kampaň oslovila 1510 dětí. Hezkou reakci jsme dostali napříkad ze Základní školy Jana Wericha z Prahy. 

Naše škola je začleněna do mezinárodního projektu Ekoškola a letošním tématem na zpracování je právě jídlo. Celý Ekotým byl proškolen a měl své poznatky přenést do svých tříd. V Ekotýmu jsou zástupci ze všech tříd od 3. do 9. třídy. Materiály byly zaslány všem učitelům, aby umožnili členům Ekotýmu informovat své spolužáky. Praktická výuka proběhla v pracovních činnostech - vaření a některé třídy zpracovaly při hodině výtvarné výchovy plakáty, které jsme dali na nástěnku na hlavní chodbu…..První a druhé třídy jsme 16. října nezvládli, ale velice schopné lektorky ze 4. třídy se zavázaly, že udělají krátký program pro děti z prvních a druhých tříd do konce října. Tím byla s problémem potravin  seznámena celá škola - 650 dětí a učitelé. Uskutečnila se beseda v jídelně s kuchařkami, kdy děti navrhovaly různé změny ve stravování a změny, které by zamezily plýtvání potravinami. Některé náměty realizovat nelze, protože školní jídelna má své normy, ale nad jinými se zamyslí - nákup potravin od místních farmářů, sezónní potraviny.

DSC03768 upr mal

                         Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Praha

e-max.it: your social media marketing partner