AMPI

AMPI

Poslání Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice. Zastřešuje vznik a fungování místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.). Funguje na principech sdílení, udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Podporuje ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

www.asociaceampi.cze-max.it: your social media marketing partner